DOKUMEN PERATURAN UU YANG DISAHKAN SERTA KAJIAN AKADEMIKNYA 2021-2023